Binnen leiderschaps- ontwikkeling maakt Hillebrandt-J. een globaal onderscheid naar leiderschap lokaal en internationale organisaties.

Leiderschap lokaal

Daar waar een organisatie zich vooral richt op de lokale markt met lokale mensen. Mocht deze organisatie onderdeel van een groter (internationaal) geheel zijn dan speelt dat zijdelings een rol in onze benadering. Lokale cultuur, de organisatiecultuur en individuele ervaringen bepalen grotendeels het gedrag. Het leiderschap draagt direct bij aan de organisatieontwikkeling van de gehele organisatie. Daar waar mensen uit verschillende landen werken, diverse culturen meebrengen, dezelfde organisatiecultuur uitdragen en hun persoonlijke ervaringen meebrengen, krijgt leiderschap een andere kleur. Begrip voor culturele verschillen is noodzakelijk, aandacht voor wat elkaar bindt evenzeer.

Internationale organisaties

Leiderschap inzetten over de grenzen heen vraagt naast de leiderschapskwaliteiten voor de lokale markt meer skills maar ook meer bewustzijn op cultuurverschillen en overeenkomsten en op hoe samenwerking in relatie tot het internationale karakter tot stand te brengen. Het vraagt om het los-laten van je vooronderstellingen en met een open blik onderzoeken naar hoe je jouw leiderschap het meest effectief in kunt zetten.