Uitgangspunten bij het kiezen van een bepaalde methodiek

Afhankelijk van de thematiek worden mentale of creatieve methodieken gebruikt waarbij er rekening gehouden wordt met de bedrijfscultuur en de vertrouwdheid en daardoor voorkeur van de participanten voor een mentale benadering (linker hersenhelft georiënteerd) en het belang van de creatieve methodes. (rechter hersenhelft georiënteerd.)
Naast het belang van de activering van de rechter hersenhelft is er een andere belangrijke reden voor het gebruik van creatieve technieken, nl; dat de mens in zijn geheel aangesproken wordt. Hiermee wordt bedoeld zowel het hoofd (linker- en rechter hersen-helft), het hart (gevoel en verbinding) en de buik (gutfeeling en handelen).