Rotstekening

De huisstijl

De huisstijl is ontleend aan een 30.000 jaar oude rotstekening. Het is voor het eerst dat er mensen worden afgebeeld; mannen en vrouwen die samen op weg gaan. De symboliek illustreert de essentie waar Hillebrandt-J. de deelnemers toe uitnodigt en in begeleidt, nl.: focus op 'de zon', daar waar energie is. Verrijk en verbreed het perspectief. Durf onafhankelijk te denken. Neem initiatieven en eigen verantwoordelijkheid. Blijf in contact met de mensen om je heen. Werk samen. En houd het speels.

(Verhaal vrij naar Plato: 427 - 347 v.C.)

De mensen woonden nog in onderaardse grotten en het verhaal gaat dat in één van die grotten iedereen aan handen en voeten was vastgebonden. Ze zaten met rug naar de opening gekeerd, altijd al hadden ze zo gezeten, sinds mensenheugenis en de ingang van de grot hadden ze dus nooit gezien. Achter hun rug was een hoge muur, daarachter liepen gedaanten die figuren omhoog staken op stokken. Door de vuren achter hen ontstonden zo flakkerende schaduwen op de wand van de grot en voor de mensen waren de schaduwen het enige wat bestond. Eén van die mensen echter vroeg zich af waar die schaduwen vandaan kwamen en op een gegeven moment slaagt hij er in zich los te worstelen. Als hij zich omdraait, wordt hij verblind door het vuur maar hij zet door. Over de muur geklommen vindt hij de weg naar buiten en ziet voor het eerst het licht, de zon en de verbijsterende schoonheid van de werkelijkheid. Het begint te begrijpen dat hij tot nu toe alleen maar flakkerende schaduwen heeft gezien en dat in werkelijkheid de zon het leven schenkt aan alles wat leeft, net zoals het vuur in de grot de schaduwen heeft laten zien van alles wat leeft. Hij begrijpt ook dat hij terug moet om de anderen te bevrijden zodat ze allemaal de zon kunnen zien en kunnen dansen in het licht.