Leading differences and distances Leading differences and distances

Bewust een Engelstalige titel omdat dit internationale organisaties betreft. Een ander aspect dat steeds meer aan de orde komt is het leidinggeven op afstand. Met het verplaatsen van bepaalde deelactiveiten in het werk naar bijvoorbeeld Centraal Europa en Azië speelt het overbruggen van de letterlijke afstand, culturele verschillen, tijdsverschillen met behoud van een goede samenwerking een steeds belangrijker rol binnen het leiderschap. Het internationaal werken is natuurlijk niet nieuw, de manier waarop we inmiddels internationaal werken verandert echter met de dag. Dat vraagt zeker andere benaderingen dan bijvoorbeeld tien jaar geleden vooral omdat de interactie binnen de samenwerking veel nadrukkelijker aan de orde is.

Leiderschap binnen innovatieve bedrijven

Leiderschap binnen zeer innovatieve bedrijven stelt hoge eisen aan de balans tussen resultaatgerichtheid en procesgerichtheid. De organisatiecultuur veronderstelt een creatieve, open, tolerante cultuur waarin beperkte ruimte is voor macht, controle en ego.

De brug naar het ontwikkelen van leiderschap voor bedrijven die op een creatieve manier problemen willen oplossen is een kleinere, daar hoeft de organisatie geen gehele transformatie voor te ondergaan.