Wat zijn creatieve technieken?

Meestal technieken uit de kunstwereld.

Improvisatietheater, daar waar aandacht gegeven wordt aan lichaamstaal, erkennen en beïnvloeden van statusverschillen, creativiteits-principes en mentale houdingsaspecten, uitbreiding van reactiemogelijkheden in bepaalde situaties.
Organisational storytelling, wie vertelt wat, hoe en wanneer?
Universele verhalen om levensprocessen en werkprocessen helder te maken of om naar persoonlijke en organisatiewaarden te zoeken.
Vechtkunst om inzicht te geven in de persoonlijke 'fight or flight' reacties tijdens een conflict en hoe er anders met spanning en conflicten om gegaan kan worden.
Aikido om het verschil tussen wilskracht en innerlijke kracht te laten ervaren.
Het gebruik van beelden, foto's, tekeningen, collages, metaforen, gedichten waar het gaat om visie of een gewenste situatie in één beeld te pakken (één beeld zegt nu eenmaal meer dan 1.000 woorden).
Muziek en zang, bijvoorbeeld gerelateerd aan harmonie, ademhalingstechnieken bij stressreductie en overtuigingskracht.
Fitness om mentale weerbaarheid te versterken.