Leiderschapsontwikkeling; volgens welke aanvliegroute?

In gesprekken met de opdrachtgever wordt gekeken naar waar de organisatie op dit moment staat en waar ze naar toe wil, naar de huidige organisatiecultuur en de gewenste, naar de interne en externe ontwikkelingen die de organisatie te wachten staat.

Vervolgens wordt de leiderschapsontwikkeling die nodig is om zo snel mogelijk tot de gewenste situatie te komen in kaart gebracht.

In iedere organisatie is sprake van een onbalans tussen de inhoudsgerichtheid, de onderlinge samenwerking en de inzet van persoonlijke talenten en verantwoordelijkheden om op een juiste manier om te gaan met de vragen en invloeden van buitenaf.
Het verkrijgen van balans tussen deze drie perspectieven staat centraal in de benadering en vormt de basis van de programma's van Hillebrandt-J.